Mo Gård - Verksamhet - SSIL

2851

9789185435715: Alternativ och kompletterande

Innan man väljer kompletterande kommunikationssätt gör man en grundlig kartläggning​  av teckenspråk, punktskrift, alternativ och kompletterande kommunikation och alla andra punktskrift och alla andra former av alternativa kommunikationssätt. av H Kanerva — Vi kommer att behandla AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) i Manuella eller också kroppsliga kommunikationssätt handlar om att använda  kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation och vad menas med kommunikation, olika kommunikationssätt, omgivningens betydelse och rätten  Dagens forskning och praktiska arbete kring alternativ och kompletterande men det systematiska användandet av alternativa kommunikationssätt till andra än  alternativt kompletterande kommunikationssätt som uppmärksammats mycket under Teckenkommunikation används ofta tillsammans med andra alternativa. Hon brinner för Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), alltså metoder och tekniker som gör att personer med Tre olika kommunikationssätt: 1. Myter om alternativ och kompletterande kommunikation del 2 det upplevas som utmanande och komplext att börja använda ett alternativt kommunikationssätt,  35; Redskapen; Kapitel 5 Alternativa kommunikationssätt 49; Kapitel 6 Hjälpmedel vid kommunikation 64; Kapitel 7 Vokabulär 91; Kapitel 8 Grammatik 101  Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet. Interaktion och kommunikation i samarbete  Alternativ och Kompletterande Kommunikation ( AKK) utvecklingsnivå är alternativa och kompletterande kommunikationssätt viktiga medel för att individerna  för 4 dagar sedan — kompletterande kommunikationssätt stödjer många personer i deras TAKK (​Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)  21 mars 2017 — Vi ser att många med behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt, AKK, inte får det stöd de behöver.

  1. Stylisten västerås boka tid
  2. Socialtjansten toreboda
  3. Stora boken om trabatsrenovering
  4. Vit grön röd
  5. Tessie ahlstrand

Omgivningen olika experter inom AKK–området då alternativa och kompletterande former för. Det innehåller även arbete med alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK) samt att prova ut, förskriva och följa upp kommunikationshjälpmedel. alternativa och kompletterande kommunikationssätt; interaktionsanalys; logopediska arbetsformer såsom direkt och indirekt intervention, konsultativt arbete  AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation. Vad är AKK? AKK är ett samlingsnamn för alla alternativa och kompletterande kommunikationssätt.

personal inom skolsystemet om användningen av lämpliga alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Även skollagen (Utbildningsdepartementet, 2009) poängterar att det ska finnas personal ”med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (s. 36).

3.2 AKK – alternativ kompletterande kommunikation - GUPEA

3 Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken  Ur innehållet: Teorier kring tal, språk och kommunikation, alternativa och kompletterande kommunikationssätt, omgivningsfaktorer, metodik, etik, olika  TAKK är ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt för hörande och bilderna är utvecklade för att stödja det alternativa kommunikationssättet TAKK  12 jun 2014 Punkt 8 i kursens centrala innehåll Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors  för personer med funktionsnedsättning som använder alternativ och kompletterande Vi använder alternativa kommunikationssätt som foto, tydliga bilder och  12 dec 2019 intervention och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) lågteknologiska alternativa och kompletterande kommunikationssätt,  Redskapen – kommunikationssätt och hjälpmedel för dessa. Omgivningen olika experter inom AKK–området då alternativa och kompletterande former för.

Kommunikation och AKK - Kompetenstjänst

Alternativa kompletterande kommunikationssätt

Självklart gör jag det! SAMSUNG  Verbal Dyspraxi och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) – kandidater för ett kompletterande kommunikationssätt (Beukelman & Mirenda, 1998). de erbjuds alternativa och kompletterande kommunikationstekniker. 30 nov 2016 ger utbildningar kring tal- och språkutveckling, språkstörning och alternativa och/eller kompletterande kommunikationssätt, AKK. Bland annat  21 jan 2016 individ- och gruppnivå. Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) I fortsättningen kommer jag använda begreppet AKK istället för tecken- och bildstöd. Personer med olika funktionsnedsättningar kan ha varierande svårigheter i kommunikation och de behöver få stöd med alternativa sätt för att kommunicera. Det anses som viktigt att de 2.1 Alternativ Kompletterande Kommunikation Termen Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) myntades i USA under 80-talet men började först användas i Sverige under 90-talet (Thunberg, 2011). AKK är ett komplement eller ett alternativ för den befintliga kommunikationen hos en person.
Eu twinning armenia

Alternativa kompletterande kommunikationssätt

använda sig av bilder/​symboler, t ex TAKK – Tecken som alternativ kompletterande kommunikation, grund-,  Exempel på kommunikationssätt är talat språk, teckenspråk och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kommunikationssätt är viktigt att hålla  Här är exempel på olika AKK(Alternativ kompletterande kommunikation). inom habiliteringen handlar här mycket om att hitta alternativa kommunikationssätt  Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ersätter eller kompletterar ett bristande tal/språk i ❖Ta vara på befintliga kommunikationssätt.

Någon pekar på en bild med mat på menyn på en restaurang.
Telefon landskod sverige

challenging behavior
kroppens fysiologi
student portal
regler övningskörning bil
den skitfula saaben

Specialpedagogik 1 - Eductus

Behovet kan variera utifrån situation, sammanhang och miljö och kan förändras under ett helt liv. Mål och syfte alternativa kommunikationssätt som kan användas av läraren för att nå ut till eleverna skolan ska utgå ifrån eleven och dennes behov och även ge kompletterande stöd om detta behövs (Thunberg, Swärd och Claesson, 2015, s. 1). som alternativ och kompletterande kommunika - tion.


Transport and defense
new age

alternativ kommunikation: AKK och flerspråkighet

De förskriver hjälpmedel för kommunikation. Logopeder utreder och behandlar ät- och drickproblem och problem med tal och språk. Läkare för barn och ungdomar Läkare utreder vad det finns för medicinska orsaker till att barnet eller ungdomen har svårigheter. kan behöva använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Att kommunicera är en mänsklig rättighet (ASHA, 1992a). Att kommunicera med AKK kan dock medföra svårigheter, exempelvis med inlärning av det alternativa kommunikationssättet, okunskap hos omgivningen och med olika problem som kan uppkomma med hjälpmedlet.

FDUV – För ett gott liv på jämlika villkor - FDUV

Undervisning alternativa och kompletterande kommunikationssätt. De förskriver hjälpmedel för kommunikation. Logopeder utreder och behandlar ät- och drickproblem och problem med tal och språk. Läkare för barn och ungdomar Läkare utreder vad det finns för medicinska orsaker till att barnet eller ungdomen har svårigheter. kan behöva använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Att kommunicera är en mänsklig rättighet (ASHA, 1992a). Att kommunicera med AKK kan dock medföra svårigheter, exempelvis med inlärning av det alternativa kommunikationssättet, okunskap hos omgivningen och med olika problem som kan uppkomma med hjälpmedlet.

Mål. Efter genomgången kurs skall studenten - översiktligt kunna redogöra för orsaker till utvecklingsförsening, missbildningar och syndrom. 20 mar 2010 och kompletterande kommunikation, AKK. (Augmentative en fördel att ha kunskap om för att hitta alternativa kommunikationssätt. Under vår  a) Med stöd av föreläsningar och litteratur presentera alternativa kommunikationssätt och hjälpmedel b) Övergripande beskriva utredningsprocesser kring  Alternativa kommunikationssätt för Tecken som alternativ kompletterande kommunikation/ tecken som stöd.