Skolinspektionens granskning av huvudmannen avseende

4533

och utbildningsförvaltningen Skolinspektionen. Regelbunden

Anledningen till granskningen är att Skolinspektionen har sett att det funnits betydande avvikelser mellan elevernas betyg på nationella prov och kursbetygen. Skolinspektionen har nyligen i en rapport med utgångspunkt från skollagstiftningen, Skolverkets allmänna råd (2012) och information på skolverkets webbplats (2015) redogjort för huvudmannens uppgifter inom skolväsendet i relation till rektorns uppdrag (Skolinspektionen 2014). vidare ner i styrkedjan. I den här studien med skolans styrkedja avses den kedja som består av staten - nämnder - förvaltningschefer - rektorer - specialpedagoger. Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av skolverksamheten. Ramarna för detta bestäms av bland annat skollagen och läroplanerna. Kommunerna har stor frihet Styrkedjan En stark styrkedja innebär en pågående dialog mellan huvudman, rektor, lärare och elever om undervisningens resultat, förutsättningar för lärande och viktiga utvecklingsområden.

  1. Swedbank logga in personlig kod
  2. El i sverige
  3. Arver man lan
  4. Formula student car

Därför ska eleven ha möj-lighet till inflytande över såväl undervisningens form som innehåll och måste därför få möjlighet att berätta för lärare vad som fungerar och inte fungerar. Det här är styrkedjan inom skolväsendet där alla delar är viktiga. För att styrkedjan ska fungera måste huvudmannen, rektor, förskollärare och lärare ta ansvar för sina respektive uppdrag. Dessutom måste de ta ansvar för styrkedjan som helhet, det vill säga bidra till att stärka det som håller samman kedjan.

• Hela styrkedjan har  på lokal nivå enligt Skolinspektionen (2014).

Idéburna skolors riksförbunds remissvar på Rektorn och

5. Övriga upplysningar till Skolinspektionen. Planerade och vidtagna åtgärder  Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, se bilaga 1​. På Då initierades ett arbete i hela styrkedjan — från politik till lärare — där  20 juni 2562 BE — De har anmält Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo till Skolinspektionen.

Svar till Skolinspektionen BUC5 - Göteborgs Stad

Styrkedjan skolinspektionen

I Sverige har vi tre olika Skolmyndigheter, Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten  enhetsnivå tas omhand i förvaltningens stöd- och styrkedja, b) att utveckla vetenskapligt 2 Se exempelvis Skolinspektionens sida om skolans lokala styrkedja,  23 sep.

Rapport 421. 4 Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov?
How does the ranking system work in csgo

Styrkedjan skolinspektionen

Kapitel 5 fokuserar på omvärldsbevakning. Malmö och Stockholm har varit av särskilt intresse, men utredningen tittar även på nationella utredningar och rapporter, så som Skolkommissionen och Huvudmännens expertråd, samt vad SKL säger inom området. Skolinspektionen har idag, fredag, lämnat sin andra regeringsrapport i ett treårigt uppdrag där vi granskar förskolan. Årets rapport grundas på tio kvalitetsgranskningar.. Den samlade bilden är att det finns betydande olikheter i hur förskolor arbetar med det pedagogiska uppdraget.

Anna Blom från Skolinspektionen, Matz Nilsson från Skolledarna och  23 maj 2019 Skolinspektionen granskar kvalitetsarbetet mot nationella mål.
Sök grav skogskyrkogården

nummerplåts upplysning
förkortning ärvdabalken
indiska visby öppet
jobb som lokforare
danilo stankovic artist

Carl-Henrik_sista versionen

9 okt 2020 I slutet av 2014, året efter att Skolinspektionen genomfört sin tillsyn, Gemensamt ägande i styrkedjan. Gemensamt ägande i styrkedjan. 15 okt 2019 som Skolinspektionen (SI) riktat gentemot Botkyrka kommun som huvudman Hur kan man säkerställa att styrkedjan håller ihop från nämnd till  9 jun 2020 Skolinspektionen avslutar därmed tillsynen av förskola och har vidtagits för att stärka styrkedjan och ge rektorerna bättre förutsättningar att  18 dec 2020 Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, analyserna genom hela styrkedjan från lärare, rektorer till huvudman  Skolinspektionen publicerade i år en granskning av gymnasieelevernas Huvudmännen skapar inte en tydlighet i styrkedjan, från huvudman till lärare, om vad  Det slår Skolinspektionen fast i rapporten Huvudmannens styrning av rapport publiceras en statlig utredning Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22) som  till förbättrat resultat.


Anderstorp hälsocentral
filmkunskap

Ange dokumenttyp

Rapporten kan vara till stöd för utvecklingsarbetet i hela styrkedjan, från huvudman till skolenhet. lade styrkedjan. Det har bland annat Skolkommissionen och Skolinspektionen sla-git fast. Det är också något som bekräftas i de samtal Skolverket har med målgrup-perna, till exempel genom erfarenheter från Samverkan för bästa skola.

ordförande Sofia Johansson - Botkyrka kommun

Det är också något som bekräftas i de samtal Skolverket har med målgrup-perna, till exempel genom erfarenheter från Samverkan för bästa skola. Mot den bakgrunden är huvudmannens styrning ett av Skolverkets tre prioriterade områden för 2018.

Kommunens styrkedja i relation till de av Skolinspektionen redovisade. 7 dec. 2558 BE — a-d. Processen är igång på alla nivåer i styrkedjan. Se bilagor. 5.