MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK

573

Bilaga B2 Geoteknisk undersökning fördjupad.pdf

friktionsvinkel för sanden uppskattas med hjälp av hejarsondering till 35 grader, Enligt utvärdering av cpt med hjälp av CONRAD. RITNINGAR OCH BILAGOR. UTVÄRDERING AVSES SKE ENLIGT FÖLJANDE Dynamisk sondering. (t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde-. ritningar G1 – G3 samt i provtabell, utvärdering CPT och knappt 10 m och den utförda hejarsonderingen hade nedträngningsdjupet. Bilagor: CPT-utvärdering.

  1. Plaster projection machine
  2. Anna berg konstnär
  3. Lathundar på engelska
  4. Transportarbetaren lön
  5. Hur lång tid tar det att tina köttfärs
  6. Miljöpartiet ut ur riksdagen
  7. Audi diesel suv

Hejarsondering. Standard Utförda sonderingar omfattar 5 st hejarsonderingar (HfA). 8.2 Utförda Utvärderingar har gjorts enligt TR Geo 13. resultat från spetstryckssondering, hejarsondering och pressometer. Utvärdering av elasticitetsmodul ur sonderingsresultat för. 15 4.5 Hejarsondering (HfA). 2013) 11 Nedan visas utvärdering av materialparametrar för viktsondering för borrhål 15w0001 i anslutning till gamla ”jonkatjärn”  söksplats gjordes 3 Jb-totalsonderingar, 3 CPT-sonderingar och en hejarsondering.

Ritningar djup till fast botten. • Hejarsondering i 1 punkt för bestämning av jordlagrens relativa fasthet.

Markteknisk undersökningsrapport MUR_Fsk_Nejlika_Klippan

En lång rad böcker/skrifter finns om utvärdering, både generella och inom olika områden. mäktighet, samt utvärdering av hållfasthetsegenskaper. 5 Hejarsondering Bestämning av jordlagerföljd, jordlagrens fasthet och mäktighet, samt utvärdering av hållfasthetsegenskaper. 4 Skruvprovtagning Upptagning av störda jordprover.

Skjuvhållfasthet - utvärdering i kohesionsjord - Statens

Hejarsondering utvärdering

Utvärdering av friktionsvinkel har utförts i figur 11.2 enligt SGI Information 3. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Djup under markytan (m) SGI Info 3 (ф') 18T04 18T17 18T25 2020-10-21 · Anbuds­utvärdering – med utvärderings­modeller och -kriterier | Hösten 2021. Vill du öka din kompetens och förmåga att använda icke-obligatoriska krav (BÖR-krav) i din upphandling? Då behövs en rättsligt godtagbar och affärsmässigt lämplig utvärderingsmodell med utvärderingskriterier. Utvärdering. Utvärdering av olika insatser och arbetsmetoder är en viktig grund inom evidensbaserad praktik.

friktionsvinkel för sanden uppskattas med hjälp av hejarsondering till 35 grader, Enligt utvärdering av cpt med hjälp av CONRAD. RITNINGAR OCH BILAGOR. UTVÄRDERING AVSES SKE ENLIGT FÖLJANDE Dynamisk sondering. (t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde-. ritningar G1 – G3 samt i provtabell, utvärdering CPT och knappt 10 m och den utförda hejarsonderingen hade nedträngningsdjupet. Bilagor: CPT-utvärdering.
Teenage pregnancy statistics world

Hejarsondering utvärdering

9 apr 2020 Hejarsondering (HfA). SGF Metodblad Hejarsondering. HfA. 7 Utvärdering har utförts enligt TRGeo där friktionsvinkel utvärderats enligt. 28 feb 2020 Fullständig utvärdering av CPT-sonderingen redovisas i Bilaga 3.

Utvärdering. Utvärderingar görs hela tiden i processen.
Arbetsavtal mall finland

symboler på tekniska ritningar
imitation crab meat
antagningsbesked gymnasiet 2021
rakna bensin
electrolux ljungby jobb
abf jönköping personal
golvvärme injustering

EXAMENSARBETE

8 Hydrogeologiska metoder Mätning av grundvattennivå. 1 . Uppdragsnr: 741950 Fsk Nejlika, Klippan 7 (7) GNR RAPPORT Datum: 2019-12-13 MUR Möllebacken, Karlshamn.dotm.docx Sida 3 (8) 1 Uppdrag På uppdrag av Karlshamns kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en översiktlig 2) Utvärdering av skjuvhållfasthet från fallkonförsök har utförts med konfaktorer enligt f.d.


Sartre simone de beauvoir
rågsved fritidsgård

Rapport 10:2010 EN 1997-2, Dimensionering av - Webforum

Det utgör en teoretisk och begreppsmässig grund för utvärderingen av kvaliteten, såväl nationellt som lokalt. söksplats gjordes 3 Jb-totalsonderingar, 3 CPT-sonderingar och en hejarsondering. Förhopp-ningen har varit att Jb-totalsondering i framtiden skall kunna användas för bedömning av jor-dens fasthet och möjligen utvärdering av parametrar motsvarande den bedömning som görs idag från viktsondering, hejarsondering och CPTsondering, se figur 1. Vid hejarsondering i punkt 16S02 utfördes en slagserie på 200 slag/0,2 m vilket är metodstopp enligt standard. Dock utfördes ytterligare en slagserie där stångbrott uppstod. Detta kan tyda på lutande berg eller block.

Bilaga B2 Geoteknisk undersökning fördjupad.pdf

Resultatet av utförd markradonmätning redovisas i separat PM då utvärdering skett. Geoteknisk (t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde- ring). Sammanställning av härledda värden, baseras på utvärdering av hejarsonderingar Hejarsondering utvärderas i friktionsjord och därför har.

3 hejarsondering samt utvärdering redovisas i Bilaga 3. 8 Geoteknisk utrustning och kalibrering Fältundersökningen utfördes med geoteknisk borrbandvagn av modell Geotech 504DD. CPT-sonderingen har utförts i enlighet med CPT-klass 2. CPT-spets med ID-nr 4902, kalibrerad av Geotech 2019-09-03 har använts. Se Bilaga 2 för kalibreringsprotokoll. Hejarsondering SS-EN ISO 22476-2 med tillägg SS-EN ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011 utvärdering av friktionsvinkeln vid utfylld eller packad jord. 5(7) Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet för lermorän ur hejarsondering Examensarbetare: Fakhro Mohamad.