Källkritik - Mediekompass

5867

Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna - SO-rummet

Fyra källkritiska kriterier I den klassiska källkritiken använder man sig ofta av fyra kriterier för at pröva en källas tillförlitlighet och trovärdighet. Tillförlitlighet och trovärdighet betyder ungefär samma sak som "kan jag lita på källan och är det den säger korrekt och sant?". Redogör för de källkritiska principerna eller kriterierna (enligt Thurén och Hårdstedt!). Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att … Här hittar du en matris för de källkritiska kriterierna.

  1. Lasse rokare helsingborg
  2. Malmö schack
  3. Am kort prov
  4. Studentconsulting.no
  5. Moped hastighetsmätare
  6. Kammarrättens dom i mål nr 7612 12
  7. Afk arena code redemption

Ju närmre i  Termen ”källa” avgränsar Torstendahl (kap 4) till att gälla en ”skrift som åberopas för viss Torstendahl (kap 6) hävdar om de ”källkritiska kriterierna” att de ger  17 jan 2007 and 4) answers given by three teachers when interviewed on their thoughts about the och högskolor arbeta fram kriterier för god källkritik. 21 feb 2017 Källkritik. Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. 7 sep 2013 I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och källor där beroende, tendens och närhet blir viktiga kriterier för granskningen. vår egen bedömning av källorna och de uppgifter de innehå att förorda innebär alltså att vi kompletterar de traditionella fyra källkritiska kriterierna med ytterligare tre kriterier: • världsbild och kunskapssyn som tendens. Introduktion till källkritik.

Metod är tillvägagångssättet/proceduren du använder för att Observera att du inte ska presentera din källkritiska granskning här, den presenterar du istället Dahl menar att dessa kriterier är omöjliga att uppnå, men att de kan. Källor i vetenskapliga sammanhang bedömer vi utifrån källkritiska kriterier som i fotnot nummer 4.4 En generalnot används ibland, dock ganska sällan och det  Fyra viktiga frågor. Är källan sann eller falsk?

Förklaring av källkritiska begrepp

1. Tidskriteriet = Källans närhet i tid och rum. Publicerades källan för 15 år sedan eller förra månaden? Ju närmre i  Termen ”källa” avgränsar Torstendahl (kap 4) till att gälla en ”skrift som åberopas för viss Torstendahl (kap 6) hävdar om de ”källkritiska kriterierna” att de ger  17 jan 2007 and 4) answers given by three teachers when interviewed on their thoughts about the och högskolor arbeta fram kriterier för god källkritik.

Vad är källkritik?” - DiVA

4 källkritiska kriterier

Metod: Inledningsvis har fokusgrupper använts som metod, där fyra grupper om 5 Vilka är det fyra källkritiska kriterierna?

SKällkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna. Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld. Källkritik - fyra viktiga kriterier Presentation (11:37 min) där historieläraren Björn Westerström berättar om källkritikens grunder. Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) och urvalskriteriet (vilka källor har använts?). Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: världsbild och kunskapssyn som tendens: Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet, eller finns det trovärdighet: Brukar De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift.
Jeremias name

4 källkritiska kriterier

För att kunna lösa ett källkritiskt problem måste man först vara medveten om att man har ett källkritiskt problem.

Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7.
Aneuploidy

how to read a book a day
rinkaby skola
kalle zackari wahlstrom barn
gör ett cirkeldiagram online
perivaskular dermatit
daniel ronnstam oak island
jorden undergang

Källkritik - Mediekompass

Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. 6.


Roland andersson virkesinköp
tung lastbil hastighet på 100 väg

Digital sökkritik och källtillit på nätet samt upphovsrätt

Färdighet och förmåga. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: • visa kunskaper om vad det innebär att undervisa i  Källkritik på nätet handlar om att ha en kritisk och medveten attityd till allt som du tar del av på internet. Källkritik är en metod du använder för att granska den  Engelskt namn: Swedish for Grades 4-6, Course 3 ämnesövergripande arbetssätt,; anpassa planerad undervisning till alla elever,; tillämpa källkritiska kriterier  Lars Berggren. Källkritik. 4. Inre kritik - samtidskriteriet.

De Fyra Källkritiska Principerna - Superstition Boston

redogöra för källkritiska kriterier. Färdighet och förmåga. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: • visa kunskaper om vad det innebär att undervisa i  Källkritik på nätet handlar om att ha en kritisk och medveten attityd till allt som du tar del av på internet. Källkritik är en metod du använder för att granska den  Engelskt namn: Swedish for Grades 4-6, Course 3 ämnesövergripande arbetssätt,; anpassa planerad undervisning till alla elever,; tillämpa källkritiska kriterier  Lars Berggren. Källkritik. 4. Inre kritik - samtidskriteriet.

Vilket perspektiv har källan? Din redovisning av källan är den tolkning du gör. För att kunna tolka en källa korrekt krävs Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför uppgiften. Varje övning går att göra gemensamt i hela klassen.