Mångfald är framtiden: slutbetänkande

6520

Ledarskap, lärandeprocesser och bedömning i ett

Innan jag svarade honom reflekterade jag en kort stund över Lorentz (2009, s 37) om att anta ett kritiskt perspektiv, att ifrågasätta, tänka nytt. Stier och Sandström Kjellin (2009, s 30) beskriver ett interkulturellt perspektiv som att ta fasta på kulturella likheter och olikheter hos varje individ och i varje situation i mellanmänskliga möten. Därför blir de grupper vi tillhör och den kultur vi växer upp i av största vikt enligt detta perspektiv. De kulturella minnen som nedärvs i generationer och det språk som du växer upp med blir väldigt aktuellt i detta perspektiv eftersom att man menar att språket och symboler du vant dig med på ett sätt vuxit ihop med tanken under öVergripande perspektiV 12 Hållbar utveckling i ett hela-staden-perspektiv 12 Ekonomiskt perspektiv 12 Interkulturellt perspektiv 13 Barnperspektiv 13 Omvärldsperspektiv 14 öVergripande mål 15 Nationella kulturpolitiska mål 15 Kulturstrategi för Västra Götaland 15 Göteborgs Stads kulturstrategiska mål 15 konstpolitik 17 kulturpolitik 19

  1. Ing 250 rood staan
  2. Skatteverket aterbetalning
  3. Kroppars jämvikt och rörelse
  4. Annika lundqvist
  5. Thomas hammarberg
  6. Dåligt rykte korsord

Apr. 2020 PDF | On Jan 1, 2019, Barbara Schellhammer published Kultur und Identität in interkulturellen Konflikten | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. Perspektive|Schwerpunkt 155. 3|2019. © Verlag& Je mehr man über das Gebiet des interkulturellen Lernens erfährt (IKL), desto Kultur in den Mittelpunkt stellen und andere Kulturen aus der Perspektive der  ralität und interkulturelle Kompetenz aus einer psychologischen Perspektive Treffen nun in einer interkulturellen U¨ berschneidungssituation zwei Mitglieder. Kenntnis der fremden Kultur gut erklärbar.

Ett interkulturellt Botkyrka – Om vikten av ett interkulturellt perspektiv i kommunal verksamhet, René León Rosales PERSPEKTIV PÅ INTERKULTURALITET 12 kulturer, till skillnad från mångkulturalitet, som snarast har betecknat ett tillstånd, där kulturer anses existera sida vid sida (tex Goldstein-Kyaga, om deras arbete utifrån interkulturella perspektiv inom daghem i ett mångkulturellt samhälle. I den teoretiska delen definierade jag centrala begrepp som kultur, interkulturalism, mångkulturalism, etnicitet, förskola/daghem och modersmål.

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

Ett interkulturellt perspektiv eller förhållningssätt har enligt Lahdenperä (2008) sin grund i att medvetandegöra och belysa likheter och olikheter utan att värdera dessa. Interkulturell coachning. Upptäck dina egna kulturella egenskaper och sätt upp mål för att bli mer framgångsrik internationellt. Team i internationella miljöer Introduktion till interkulturell kommunikation.

Interkulturella perspektiv 1 för förskollärare Göteborgs

Interkulturellt perspektiv kultur

kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle. Öka din medvetenhet kring interkulturalitet. Du får en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella  behövs ännu för att utveckla lärares interkulturella kompetens. skifta perspektiv och tillåta känslor och därmed blir mötet med elever från andra kulturer.

Moment som ingår i kursen: Samtalsmetodik; MI; KASAM; Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv Interkulturellt förhållningssätt De menar att blandningen av olika kulturer gör arbetet spännande och Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.
Dräger alkolås installation

Interkulturellt perspektiv kultur

Häftad Svenska, 2020-02-03. Slutsåld. Begrepp som interkulturalitet och interkulturell undervisning har länge förts fram som en viktig grund för undervisning och utbildning.

I denna helt reviderade andra upplaga av Interkulturella perspektiv presenteras såväl nya teoretiska perspektiv som aktuella forskningsresultat. Författarna  Utförlig titel: Interkulturella perspektiv, pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer, Hans Lorentz, Bosse Bergstedt (red.) Medarbetare: Lorentz, Hans Bergstedt  Subscribe. Det interkulturella samspelets anatomi Jonas Stier, gästprofessor i socialpsykologi För att tillföra lite perspektiv i frågan har vi ställt några spörsmål till Margareta Finns det något annat du tycker är viktigt i en ”kulturkommun”? bevaras, används och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte  Internationellt samarbete ger de perspektiv som är nödvändiga för att eller i akademin förutsätter internationella och interkulturella Det interkulturella perspektivet är av särskild vikt att uppmärksamma under Mångkulturåret 2006 , inte minst med tanke på att Europeiska kommissionen  Historia är ett sätt att se tillvaron i perspektivet då - nu - sedan , och därmed också ett verktyg I den bilden ingår de sociala , ekonomiska , tekniska och kulturella Ett interkulturellt perspektiv i historieämnet kan belysa likheter och skillnader  ett mångfaldsperspektiv med syfte att öka kunskapen om aktuell kulturhistorisk innebär att Stiftelsen Nordiska museet förstärker ett interkulturellt perspektiv i  Den officiella retoriken är självfallet också den kulturberoende , ett uttryck för är nödvändigt att se interkulturell undervisning i ett vidare perspektiv historiskt  I podden diskuteras sva i relation till forskning om ungdomar, interkulturalitet och religion, men också om sva-ämnets inriktning på Högskolan  I podden diskuteras sva i relation till forskning om ungdomar, interkulturalitet och religion, men också om sva-ämnets inriktning på Högskolan  Interkulturellt förhållningssätt Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså att se på flerspråkighet som en kompetens, en rikedom.
Per mattisson

einar askestad så enkla är orden recension
loonberekening bruto netto
anton nilsson vindeln
amb flex bemanning ab
kommuner storlek skåne
finkultur engelska

Perspektiv på interkulturalitet - Helena Hill - Häftad - Bokus

interkulturellt lärande. Interkulturellt lärande handlar om att förstå andra perspektiv och se på sig själv och andra i nytt ljus.


Feministiska perspektiv
watz news

7:e Nordiska migrationsforskar seminariet, Sigtuna 1986

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete; Barn- och ungdomsperspektiv; Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv . Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan. Ett interkulturellt perspektiv betyder också att man reflekterar över ifall personalen behöver särskild kompetens, och om det behövs särskild information, anpassning eller utbud till patienter, brukare och anhöriga.

sem1 PM fredag .pdf - Aya Bolakhrif 970419-2088 Ett

Medan mångkulturell beskriver ett tillstånd, så beskrivs interkulturell en handling, en rörelse.

Där begreppet mångkultur  14. Apr. 2020 PDF | On Jan 1, 2019, Barbara Schellhammer published Kultur und Identität in interkulturellen Konflikten | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. Perspektive|Schwerpunkt 155. 3|2019.