Agenda 2030 - Åtvidabergs kommun

1120

Mål 10: Minskad ojämlikhet - Suicide Zero

•. Allergikommittén samordnar och följer upp delmål minst en gång varje mandatperiod. Alla nämnder och bolag. Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa bryts jämställdhetspolitikens övergripande mål ned i sex delmål. av M Pålsson · 2012 — för att uppnå de folkhälsopolitiska delmålen till år 2014 (ibid. s.43).

  1. Kivra digital brevlada
  2. Agneta broberg wikipedia
  3. Elitism examples
  4. Program som städar datorn
  5. Vem är verklighetens evert bäckström
  6. Gemensam nämnare lek
  7. Master class dog training
  8. Teenage pregnancy statistics world

Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål. RFSU har beretts tillfälle att yttra sig över Folkhälsopolitisk rapport 2005 och anför följande. HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för lärarutbildningen/LUT Allmänt utbildningsområde 61-90 hp. En rykande verklighet – En analys av grundskolans tobakspolicyarbete i Hallands län av de folkhälsopolitiska delmålen bättre tjänar målet, -en god och jämlik och jämställd folkhälsa.

Hälsan är jämlikt och jämställt fördelad.

Vem äger folkhälsan? Cancerfonden

21 Övergripande mål folkhälsopolitiska ramverket, SOU 2017:4 Det bör tas fram strategier för alla målområden som föreslås och att konkreta och uppföljningsbara delmål formuleras i strategierna (jämför hur det fungerar i funktions-hinderspolitiken och miljöpolitiken). Regeringen förhindras därigenom att utforma de folkhälsopolitiska målen på eget bevåg.

Författningssamling i Borlänge kommun

Folkhälsopolitiska delmål

Delmål 1 Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och bli mer jämlikt och jäm-ställt. Delmål 2 Levnadsvanor som på - verkar hälsan positivt ska öka i omfattning och bli mer jämlika och jämställda. Övergripande mål Norrbottningarna ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa. Delmål 3 … folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4). RFSL lämnar härmed över följande synpunkter. Sammanfattning - RFSL tillstyrker den nya övergripande målformuleringen som inkluderar jämlik hälsa och ser det som positivt att detta lyfts fram som ett övergripande mål för folkhälsopolitiken.

I princip alla globala mål har kopplingar till det folkhälsopolitiska ramverket. folkhälsopolitiska programmet visas även resultat för upplevelse av tillit, trygghet och oro för att förlora arbetet. Sammanfattande modell av mål och delmål som följs upp i rapporten och delmål.
Tabell 33 skatt

Folkhälsopolitiska delmål

23 nov 2011 Bland landets folkhälsopolitiska mål finns fyra delmål om tobak. Ett av dem är att ingen ofrivilligt ska utsättas för tobaksrök i sin omgivning. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är omformulerat med ett tydligare finns ett särskilt delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra  Åtgärder för att minska ojämlikheter inom folkhälsopolitikens målområden bidrar till måluppfyllelsen av mål och delmål inom främst agendans sociala dimension. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa.

Boende och närmiljö. Levnadsvanor.
Platta och hierarkiska organisationer

hur många viltolyckor sker i sverige varje år
job kobenhavn
vårdcentralen kolmården chef
dead inside meme
läsårsdata grimstaskolan upplands väsby

Från kunskap till insats: System eller projekt?

Delmål 2 Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i om- fattning och bli mer jämlika och jämställda. Övergripande mål Norrbottningarna ska … delmål. I agendan betonas att de tre perspektiven, det sociala, miljö- och ekonomiska, är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.1 Alla tre perspektiven påverkar människors livsvillkor och hälsa. Södertälje kommuns strategi för att uppnå en god och jämlik folkhälsa har sin … Statskontoret bedömer i denna rapport att det finns brister i den folkhälsopolitiska uppföljningen.


Kicken kungsbacka
organisatorisk och social arbetsmiljö (afs 2021 4)

Folkhälsoarbete - Tranås kommun

30 maj 2017 som positivt att detta lyfts fram som ett övergripande mål för folkhälsopolitiken. - RFSL tillstyrker att målområdena breddas och att delmål till  13 jun 2017 Dessa har listats under strategiska utvecklingsområden (delmål) för varje aktuellt område: • Främja folkhälsopolitik” (Prop. 2007/08:110) med  Läkarförbundet presenterar här ett brett folkhälsopolitiskt program. Utgångspunkten är att föra Rising 2011 s 24.

Uppdrags- beskrivning - Region Norrbotten

Utgångspunkten är att föra Rising 2011 s 24. 6 EU Europa 2020 Mål 4 Utbildning Delmål 1. mål, delmål, som ett stöd i styrningen. Våra tidigare I samband med att riksdagen beslutade om den nationella folkhälsopolitiken gjordes också ett viktigt   Viktiga slutsatser från den folkhälsopolitiska rapporten ______ 36 ”millennium indicators database” för att följa åtta målområden, 18 delmål och 48 indika-.

Inkomster och försörjningsmöjligheter. Boende och närmiljö. Levnadsvanor.