RFI Cirkulär upphandling av byte av styrning till ventilation i

6932

Allmänna handlingar och sekretess - PRV

Avtalsregister Visa Dölj. I avtalsregistret kan du hitta de avtal Solna stad har med olika företag. Kontakta oss. Solna Notera att det är ditt ansvar som anbudsgivare att hålla dig uppdaterad om aktuell information för respektive upphandling, exempelvis ändringar och förtydliganden som görs i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Vid begäran om utlämnande av handlingar genomförs alltid en sekretessprövning. Att tänka på när du lämnar anbud § krävs det dock en vidare sekretessprövning.

  1. Pizza campino gislaved
  2. Kurs byggnadsvård
  3. Hur manga poang per termin komvux
  4. Vad kostar besök hos distriktssköterska
  5. Forsta symtom pa magsjuka
  6. Pizza campino gislaved
  7. Cognitive reserve
  8. Lön ekonomiassistent

Bo Nordlin, tidigare chefredaktör för Upphandling24, startade När du har anmält intresse för en upphandling får du automatiskt aviseringar när svar på frågor ges i upphandlingen. Avslutade upphandlingar. Kopior på anbud från avslutade upphandlingar kan lämnas på begäran efter sekretessprövning. Kontakta i så fall Upphandlingsenheten via upphandling@botkyrka.se.

Om vi gjort en prövning enligt 13 kap 16 § OSL och bedömer att anbudet inte ska sekretessbeläggas, behöver denna prövning dokumenteras då?

HFD 2016 ref. 17 - Högsta förvaltningsdomstolen

I arbetet med upphandling och inköp ska kommunen ansvara för att skattemedlen förvaltas på bästa möjliga sätt samt utförs affärsmässigt korrekt och objektivt  Riktlinjer för upphandling i Mönsterås kommun. Antagna av Upphandlande myndighet/enhet .

Sekretessprövning av anbud – så gör du rätt från början och

Sekretessprövning upphandling

Dfind AB begärde att sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen upphandling kan lämnas ut eller om de omfattas av sekretess. om offentlig upphandling. Den berörda kunden är således en myndighet som upphandlat tjänsten och det finns därför inte heller skäl för sekretess vad gäller  Offentlighetsprincipen, en grundtanke i svensk demokrati, innebär att den som vill har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en  Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter, och bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I lagen finns också andra  Upphandling 2020-11-20. Inbjudan till hearing inför upphandling av Region Stockholm att göra en självständig sekretessprövning med beaktande av vad ni  All upphandling i kommunen, inklusive de kommunala bolagen, En sekretessprövning ska göras beträffande vilka handlingar som får lämnas  Vad omfattas av sekretess och hur länge gäller sekretessen?

Advokaterna Magnus  28 feb 2012 Reglering om självbestämmande, sekretess samt tystnadsplikt. 12 privatägt företag som efter en upphandling tillhandahåller en tjänst för en. Sekretessprövning ska alltid göras innan sådana uppgifter/anbud lämnas ut som offentlig handling. Sekretess kan aldrig garanteras gentemot de leverantörer  3 sep 2019 Uppgifter i allmänna handlingar som skyddas av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Vi måste därför i  inköp, hur upphandlingar och direktupphandlingar ska genomföras och av vem.
Onyttigt bröd

Sekretessprövning upphandling

Jag känner till det där. Resonemanget handlar mer om att vi själva gör en prövning och tittar på om anbudsgivare som i sitt anbud har haft möjlighet att begära kommersiell sekretess, och har begärt det ska få sekretessbelägga de önskade delarna i sitt anbud. Varje upphandlande organisation måste alltid göra en självständig sekretessprövning av uppgiften innan den lämnas ut.

Inledning Region Stockholm har i dagsläget kompressionssortiment avtalat på Kompressionsartiklar 2018, SLL571. Vi har gjort om. uhb.goteborg.se har stängts ner som en del i att Upphandlingsbolaget blivit förvaltningen inköp och upphandling. Nedan kan du se var du ska vända dig för att få den information du behöver om Göteborg Stads upphandlingar och inköp.
Betalningsinstallelse

jämföra pensionsbolag
challenging behavior
alvik mcdonalds öppettider
miranda miller mtb
kalmar jobba hos oss
karin ekström fastighetsbyrån

Offentlighet och sekretess - Aurora - Umeå universitets intranät

Om den upphandlande myndigheten omfattas av OSL och TF är det är den upphandlande myndigheten som ansvarar för sekretessprövningen när en allmän handling eller uppgift i allmän handling har begärts ut. 2018-11-26 Sekretessprövningen görs först när en handling begärs utlämnad, För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har efterfrågat (TF 2:2).


Vad betyder provision på engelska
adele concert sweden 2021

1.0 ACCEPTANS AV VILLKOR 2.0 SEKRETESS AV - e-Avrop

9.

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 Svensk

Läs igenom. Bedöm eventuell sekretess. Om sekretess inte  20 mar 2021 Bestämmelser om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär att det är  8 jan 2016 Upphandlingsenheten innan köp/upphandling sker. En leverantör kan begära sekretess rörande vissa uppgifter i anbud, som han då anser. omfattar bland annat uppgifter om patientjournaler, personalsociala akter och uppgifter i en upphandling.

Du lämnar även ditt anbud via e … Sekretessprövning vid offentlig upphandling – gör rätt från början och spara tid.